فروشگاه

شرکت
مهندسی
اشار

توضیحات

شرکت
مهندسی
اشار

توضیحات

شرکت
مهندسی
اشار

توضیحات

شرکت
مهندسی
اشار

توضیحات

شرکت
مهندسی
اشار

توضیحات
شرکت اشار

اشارشرکت

شرکت مهندسی اشار در تخصص های نقشه برداری، معماری، طراحی داخلی، شهرسازی، طراحی شهری، نظارت و اجرا و مدیریت اجرایی فعالیت دارد.بخشی از سوابق و توانایی های واحدهای فوق، در بخش پروژه ها ( لینک ) مورد اشاره قرار گرفته است.
شرکت مهندسی انسان، شهر، ایده، رویداد با نام تجاری اِشار در سال ۱۳۹۸ توسط جمعی از کارشناسان معماری، شهرسازی و نقشه برداری باشماره ثبت ۵۲۱۵۶ ثبت و وارد عرصه اجرایی شد، تا به فراخور زمان کارایی و اثربخشی خود را نشان دهد. تمامی اعضای شرکت با دیدگاهی مثبت، گامی استوار و دستی پر از تخصص و توانمندی پای در این راه نهاده تا ببالیم به آنکه در روند توسعه اثرگذاریم.

پروژه ها
:دفتر مرکزی
Address:Grosvenor Avenue, Highbury New Park, London N52DT آدرس: شیراز حدفاصل چهار راه بنفشه و چهار راه خلدبرین نبش کوچه 3 پلاک 502 واحد 1 کدپستی: 7173617376
Fax:+44 (0)207 226 8960 + تلفکس: 07132355095 98
Mob: +44 (0)793 415 1237 + همراه9177197594 98
Mob: :+44 (0)793 415 1232 + همراه 9179149023 98
Email: info@eshar.ir info@eshar.ir: ایمیل